top of page
  • รูปภาพนักเขียนNattharat Nathip

กิจกรรม ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

คณะมนุษยศาสตร์นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง และรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร และนำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7


เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์



ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page