top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171... ในโอกาสส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา


คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การตอนรับและกล่าวคำขอบคุณ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 171... นำโดย นายภิญโญ ธันวารชร ในโอกาสส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ . ผ่านกองทุนศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนทั้งหมด 10 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000 บาท . เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ ------------------------- อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/lgCQ8

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/humancmu


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

تعليقات


bottom of page