top of page
  • รูปภาพนักเขียนNattharat Nathip

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The College of Alice & Peter Tan, National University of Singapore

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล เข้าร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก The College of Alice & Peter Tan, National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์


เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องเรียน HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page