top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

ล้ำเลิศคุณค่า สีหราชวันทา บูชาครู


พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ---------------------------------

กำหนดการ 08:00 - 08:30 น. ลงทะเบียน 08:30 - 09:00 น. ซ้อมพิธีการ 09:05 - 09:20 น. พิธีเจิมหนังสือ 09:20 - 09:40 น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำบทไหว้ครูและบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย 09:40 - 10:00 น. ตัวแทนนักศึกษานำกรวยดอกไม้ไหว้ครูแก่คณาจารย์ 10:00 - 10:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 10:30 - 10:35 น. ประธานโครงการกล่าวนำนักศึกษาปฏิญาณตน 10:35 - 10:40 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบโอวาทแก่นักศึกษา 10:40 - 11:00 น. การแสดงฟ้อนขันดอก การแสดงจากชมรมดนตรี เสร็จพิธี

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page