top of page
  • รูปภาพนักเขียนNattharat Nathip

Student Development Division of CMU

คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Student Development Division of CMU ซึ่งนำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ และ อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี

ภายใต้โครงการ "Road to Faculties" เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาในแต่ละคณะฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านกายภาพ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 7211 คณะมนุษยศาสตร์


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page