top of page
Contact: Section Title

ติดต่อ ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทร 053-943225

ส่งข้อความหาเราแล้วเราจะติดต่อกลับ

  • 297882999_584584330119526_4127163622088600330_n
  • 302546853_524796486118777_2283204955632694088_n
  • 91982887_2708800099232524_7214439768921210880_n

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กยศ. กรอ. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช.

bottom of page