top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

"Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU's Humanities Students"

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2566


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 คน เดินทางถึงไต้หวันในวันที่ 19 เมษายน 2566 ภายใต้โครงการ "Exploring Taiwan: A Cultural and Sustainable Immersion Experience for CMU's Humanities Students" โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และภาษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไต้หวันอีกด้วย การเดินทางมาไต้หวันในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้รับการต้อนรับจาก Wenzao Ursuline University of Languages นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ต่ง เจียง จิ้ง คณบดีวิทยาลัยเอเชียตะวันออกศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญธิกา มะโนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกศึกษา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหวินเจ้า ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของเรา

----------------- ไต้หวันถือเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีพัฒนาการทางสังคมที่รวดเร็ว มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ จึงทำให้ไต้หวันเป็น Destination สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page