top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต (Satisfaction Survey for Human's Mind volunteer project)

กิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้ให้ และทำงานร่วมกับสังคม โดยทางสโมสรนักศึกษาได้มีการเดินกล่องและรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว มีการซื้อพัสดุครุภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาซ่อมแซมโดยยังคงโครงสร้างเดิมไว้อยู่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการให้แก่น้องๆเพื่อเป็นการสนับสนุนความกล้าแสดงออก สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สุดท้ายนี้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นข้าวขาหมู ผลไม้ และนมถั่วเหลือง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางคณะ ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จากสมาคมศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ในการเปลี่ยนไส้กรองน้ำให้แก่โรงเรียน

และ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้สนับสนุนนมถั่วเหลือง และสมุด ให้แก่น้องๆโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่


#จิตอาสา #โรงเรียนเพื่อชีวิต

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page