top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

H4C Season2 Young Click (Show and Share)บรรยากาศกิจกรรม H4C Season2 Young Click (Show and Share) ในหัวข้อ "พัฒนาชุมชน สังคม อย่างสร้างสรรค์" ประจำปี 2023

.

ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการในครั้งนี้ แต่อย่าลืมว่ารางวัลนี้เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น สิ่งที่เราได้เรียนรู้ และความประทับใจที่ได้เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาในโครงการที่ผ่านมาต่างหากคือรางวัลที่แท้จริงของนักพัฒนาชุมชนรุ่นเยาว์ทุกคน

-----------------------------

ประเภท อุดมศึกษา

• รางวัล ชนะเลิศ โครงการเสน่ห์มัดใจ ไตลื้อบ้านธิ สาขาวิชาบ้านและชุมชน Home and Community

• รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Bienvenue à On-taï สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ สื่อด้วยใจ สัมผัสด้วยรัก สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tourism Chiang Mai University

• รางวัล ชมเชย โครงการ ดอกสักสัญจร: ดอกสักรักษ์วรรณกรรม สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Thai CMU

.

ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย

• รางวัล ชนะเลิศ โครงการ พลเมืองวิถีใหม่ บูรณาการ สร้างสรรค์สังคม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

• รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการเยาวชนนักสร้างสื่อสร้างสรรค์มหัศจรรย์บ้านมอญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการโมเดลบ้านล้านนา (Lanna house model) โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

• รางวัล ชมเชย โครงการ Free Space to Not Stressed โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

• รางวัล ชมเชย โครงการ การแปรรูปไข่เค็ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• รางวัล ชมเชย โครงการ The way of Toys ตามฮอยของเล่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page